Wydarzenia

W ciągu drogi powiatowej nr 1455 S w Lipowej rozpoczęto roboty.

Roboty związane z wykonywaniem przebudowy drugiego odcinka przedmiotowej drogi powiatowej na długości około 1,3 km od budowy kanalizacji deszczowej.