Wydarzenia

30 czerwca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu odbył się Konwent Burmistrza i Wójtów Powiatu Żywieckiego, któremu przewodniczył Starosta Żywiecki Andrzej Kalata.

W konwencie uczestniczyli między innymi: Poseł RP Kazimierz Matuszny, Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk, Dyrektor Szpitala Żywiec Małgorzata Świątkiewicz, Kierownik Pogotowia Piotr Dziedzic, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Marta Micor, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu Łukasz Węgliński i Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu Jerzy Bujok.

Spotkanie dotyczyło podsumowania minionego okresu pandemii na obszarze Powiatu Żywieckiego, oceny bieżącej sytuacji oraz analizy poziomu szczepień na Żywiecczyźnie.

W trakcie spotkania podjęto decyzję o składaniu uwag przez wszystkie samorządy do Konsultacji w sprawie Planowanych Inwestycji PKP PLK na odcinku linii 139 Czechowice Dziedzice – Zwardoń. Jednym z ważniejszych omawianych punktów było wyrażenie sprzeciwu wobec planu wybudowania łącznicy linii 139 i 97 omijającej stację Żywiec.