Wydarzenia

W związku z potwierdzonymi przypadkami zakażenia covid – 19 wśród pracowników Urzędu Gminy w Ujsołach w najbliższych dniach instytucja będzie pracowała w trybie zdalnym.

W dniach od 21.10. (środa) do 23.10. (piątek) br. obsługa interesantów odbywać się będzie wyłącznie w trybie zdalnym drogą telefoniczną, mailową oraz za pośrednictwem platformy internetowej ePUAP oraz SEKAP. Proszę również o dokonywanie płatności  bezgotówkowych w formie przelewów internetowych , bankowych lub przekazów pocztowych. Ponadto w tym okresie czasu będzie pełniony przez pracowników dyżur telefoniczny pod nr (033) 8647350, (033) 8647351, wewn. 21  oraz zostaje uruchomiona skrzynka podawcza na korespondencję urzędową przy wejściu na korytarz budynku. Wprowadzenie powyższych zasad ma na  celu ochronę zdrowia interesantów i możliwie szybki powrót do normalnego trybu pracy urzędu. Dziękuję za zrozumienie zaistniałej sytuacji - informuje wójt Gminy Ujsoły Tadeusz Piętka.