Wydarzenia

W tegorocznych wyborach parlamentarnych Gmina Koszarawa osiągnęła frekwencję wynoszącą 86.66 % i jest to najwyższa frekwencja w powiecie żywieckim. Tym samym w ramach profrekwencyjnej inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji "Bitwa o Remizy" do strażaków z OSP Koszarawa trafi milion złotych.

 Frekwencja w Koszarawie wyniosła 86,66%. To najwyższa frekwencja w powiecie żywieckim i do OSP Koszarawa trafi milon złotych, który zostanie przeznaczony na termomodernizację remizy. 
"Bitwa o remizy" została ogłoszona 27 września tego roku. W każdym powiecie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzyma do 1 miliona złotych dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej. 
Gmina do 20 tys. mieszkańców, w której frekwencja wyborcza będzie najwyższa w powiecie, otrzyma środki na sfinansowanie modernizacji strażnicy OSP. Dzięki tym funduszom możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja remizy, wymiana źródła ciepła na niskoemisyjne, instalacja OZE, remont i doposażenie w niezbędny sprzęt. Wartość dofinansowania dla jednej remizy to nawet 1 milion złotych.
Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych będą realizowane w roku 2024, zgodnie z procedurami określonymi przez Ministra Klimatu i Środowiska w ramach właściwego programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej).

Zdjęcie: OSP Koszarawa