Wydarzenia

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Łękawicy, informuje o przerwie w dostarczaniu wody w dniu 28.06.2022 r.

(wtorek ) w godz. 8:00 – 15:00, w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej.

Dotyczy : Łękawica – od ul. Tulipanowej lewą stroną drogi do skrzyżowania z ul. Krakowską.