Wydarzenia

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, że w związku z remontem odcinka drogi powiatowej nr 1487S ul. Wspólna w Łękawicy odcinek drogi będzie zamknięty.

Zamknięcie nastąpi w ramach inwestycji pod nazwą "Remont drogi powiatowej nr 1487S ul. Wspólna od km 0+708 do km 1=158 w miejscowości Łękawica" w dniach 19 i 20 października w godz. od 8.00 do 18.00 odcinek drogi powiatowej 1487S w Łękawicy, od zjazdu do Szkoły Podstawowej, do budynku Urzędu Gminy Łękawica, będzie zamknięty dla ruchu ze względu na wykonywanie nawierzchni całą szerokością jezdni. 

W nagłych przypadkach prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy, Panem Mateuszem Kurpielem tel. 721-062-028.