Wydarzenia

Od dnia 14 czerwca 2022 roku firma Sanit-Trans będzie odbierać spod posesji brązowe kosze na bioodpady (od osób, które zadeklarowały posiadanie przydomowego kompostownika). Będą one zbierane według harmonogramu odbioru bioodpadów z poszczególnych sołectw.

Gmina prosi o wystawianie brązowych pojemników przed swoje posesje (właściciel nie musi być obecny podczas odbioru). Firma będzie zostawiała potwierdzenia odbioru.