Wydarzenia
Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, kolejne obiekty w  gminie Lipowa odzyskają blask!
Środki przeznaczone będę na termomodernizacji 2 budynków użyteczności publicznej (gminnych) zlokalizowanych w miejscowości Lipowa: Agronomówki przy ul. Dworskiej i Świetlicy Wiejskiej przy ul. Rodzinnej. Zakres robót obejmuje m.in.: docieplenie przegród, wymianę stolarki, modernizację instalacji c.o. Jednocześnie w budynku Świetlicy Wiejskiej zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna na potrzeby produkcji energii elektrycznej, dojdzie również do częściowej izolacji stropu nad poddaszem oraz części połaci dachowej.
Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w naszej gminie wyniku termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz wzrost wykorzystania OZE, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Wczoraj nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu. Obiekty zostaną wyremontowane do 7 miesięcy od podpisania umowy.
Informacja: UG Lipowa