Wydarzenia

Gmina Lipowa zakupi 14 laptopów oraz 40 tabletów dla szkół z projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Na ten cel samorząd otrzymał dofinansowanie w kwocie 69.700,00 zł. Sprzęt komputerowy trafi do szkół podstawowych na terenie naszej gminy.