Wydarzenia

W roku 2021 wykonano remonty lub przebudowy dróg na terenie gminy Lipowa.


1. Przebudowa odcinka ul. Aroniowej wraz z wykonaniem utwardzenia placu do zawracania autobusów w Leśnej – 157 029,43 zł brutto
2. Przebudowa nawierzchni drogi nr dz. 393 w miejscowości Ostre (ul. Macierzanki) na długości 95 mb – 40 374,60 zł brutto
3. Remont nawierzchni drogi nr dz. 1662 i 1042 w miejscowości Lipowa (ul. Zbożowa) na długości 295 mb  - 93 973,70 zł brutto
4. Przebudowa nawierzchni drogi nr dz. 353 w miejscowości Leśna (ul. Berberysowa) na długości 444 mb  - 119 865,63 zł brutto
5. Przebudowa nawierzchni drogi nr dz. 508/1 w miejscowości Twardorzeczka (ul. Złota) na długości 162 mb – 52 782,53 zł brutto
6. Przebudowa nawierzchni drogi nr dz. 96 w miejscowości Sienna (ul. Brzozowa) na długości 135 mb – 68 044,01 zł brutto
7. Przebudowa nawierzchni drogi nr dz.2111/2, 2111/1 w miejscowości Sienna (ul. Śliwkowa) na długości 355 mb – 116 403,33 zł brutto
8. Przebudowa nawierzchni drogi nr dz. 2149; 1978; 2150 w miejscowości Leśna (ul. Goździkowa) na dł. 314 mb – 96 610,82 zł brutto
9. Przebudowa nawierzchni drogi nr dz. 409, 389, 198 w miejscowości Leśna (ul. Złotliny) na dł. 171 mb. – 47 731,13 zł brutto
10. Przebudowa nawierzchni drogi w Lipowej ul. Jodłowa / na dł. 247 mb/ - 79 176,13 zł brutto 
11. Wykonanie nakładki z mieszanki mineralno- bitumicznej  w miejscach przekroczeń przepustami przez drogę oraz wykonanie poboczy - ul. Ks J. Popiełuszki w m. Słotwina – 46 320,18 zł brutto
12. Wykonanie remontu ul. Perłowej w Twardorzeczce w formie nakładki z mieszanki mineralno- asfaltowej na długości 60 mb- 24 999,75 zł brutto
13. Wykonanie robót w ramach utrzymania dróg na terenie gminy Lipowa ul. Mysłówek  w Lipowej w formie nakładki z mieszanki mineralno- asfaltowej na długości 135 mb – 18 851,84 zł brutto
14. Poprawa odwodnienia drogowego, montaż korytek drogowych na terenie gminy Lipowa w m. Sienna i Ostre- 25 682,40 zł brutto