Wydarzenia

Urząd Gminy w Łodygowicach zapewnia bezpłatny dowóz do punktów szczepień przeciwko SARS-COV-19 na obszarze gminy dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku i stopnia sprawności.

W wyjątkowych przypadkach, jeśli szczepienie będzie wykonywane poza granicami danej gminy, transport może być realizowany nie dalej niż 20 km od granic gminy.

Zgłoszenie zapotrzebowanie na transport można dokonać codziennie w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu 509-309-624 podając imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz datę i miejsce przyjęcia szczepionki. Warunkiem koniecznym do umówienia transportu jest posiadanie wyznaczonego wcześniej terminu szczepienia. Zgłoszenie chęci skorzystania z bezpłatnego transportu powinno odbyć się niezwłocznie po uzyskaniu informacji o dacie i godzinie przyjęcia szczepienia. W trakcie rozmowy telefonicznej proszę poinformować również o problemach z poruszaniem się tak, abyśmy mogli dostosować środek transportu do Państwa potrzeb.

Przeczytaj takze: Rozwój mowy u dziecka

Transport będzie się odbywał z miejsca zamieszkania do punktu szczepień, jak też zostanie zapewniony na drogę powrotną.Łodygowice