Łodygowice: Kolejne drogi z nowymi nakładkami asfaltowymi

Łodygowice: Kolejne drogi z nowymi nakładkami asfaltowymi

Gmina Łodygowice zakończyła modernizację kolejnych dróg. 

Zakończyliśmy modernizację dróg:

Łodygowice - ul. Stroma, Jutrzenki, Poziomkowa.

Pietrzykowice - ul. Szczęśliwa, Kręta, bn. 3420

oraz w ramach Funduszu Sołeckiego:

Pietrzykowice – ul. Chabrowa

Zarzecze – ul. Pokoju.

Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze i ziemne, roboty rozbiórkowe, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowy z kruszyw łamanych, regulacja studzienek, ścieki betonowe. Koszt inwestycji, to ponad 740 tys. zł.