Wydarzenia

W ciągu ulicy Kasztanowej w Łodygowicach powstaje odcinek chodnika dla pieszych od drogi ekspresowej nr S1 do pętli autobusowej w Kalnej.

Poprawi się znacząco bezpieczeństwo pieszych na tym fragmencie drogi powiatowej. Obecnie wykonywane jest odwodnienie oraz usuwane kolizje z urządzeniami obcymi takimi jak sieć gazownicza.

Zdjęcie: Tomasz Kotajny