Wydarzenia
W związku ze zmianą w obostrzeniach związanych z COVID-19 zniesione zostają niektóre wymagania obowiązujące na terenie Szpitala Żywiec.
Nie jest już konieczne:
 wypełnianie ankiety kwalifikacyjnej,
 mierzenie temperatury przy wejściu,
badanie w kierunku koronawirusa przy przyjęciu.
Test PCR lub antygenowy wykonywany jest jedynie w przypadku objawów infekcji.
Nadal obowiązkowe jest noszenie na terenie Szpitala maseczki zakrywającej usta i nos oraz dezynfekcja rąk przed wejściem do placówki. B