Wydarzenia

Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz ogłasza konkurs plastyczny pt. "Mapa Świętego Mikołaja". Celem konkursu jest  inspirowanie dzieci do poznawania swojej miejscowości, rozbudzanie wyobraźni wśród dzieci, zapoznanie się z ważnymi zabytkami znajdującymi się na terenie gminy, rozbudzanie stałego zainteresowania kulturą i sztuką,  rozwijanie wrażliwości artystycznej u dzieci.

Zadaniem jakie w ramach konkursu mają wykonać uczestniczy będzie: stworzenie mapy Gminy Radziechowy – Wieprz, umieszczenie na mapie Gminy nazw miejscowości, kilku ważnych zabytków i istotnych lokalizacji np. Urząd Gminy, szkoła, przedszkole itp. zaznaczenie na mapie własnego miejsca zamieszkania, w taki sposób, aby organizatorzy wraz ze „Świętym Mikołajem” mogli dowieźć prezent dla laureatów konkursu na zaznaczony adres.

Do konkursu zostaną dopuszczone prace plastyczne wykonane przez dzieci samodzielnie w dowolnej technice plastycznej.

Więcej na stronie Radziechowy Wieprz

Zapraszamy!


mikołaj