Wydarzenia
Podczas wielokrotnych patroli przeprowadzonych przez strażników SSR Powiatu Żywieckiego na odcinku górskim rzeki Soły, na której doszło po raz kolejny do zanieczyszczenia, odnaleziono śnięte ryby.
Obecnie strażnicy ujawnili wzdłuż koryta rzeki, a głównie jego lewobrzeżnej części począwszy od Milówki, aż do Żywca śnięte ryby różnych gatunków w tym; pstrąg potokowy, śliż, kiełb, brzanka karpacka, strzebla potokowa. Warto dodać, iż niektóre z tych gatunków ryb objęte są ochroną gatunkową.
Dokumentacja zdjęciową odnalezionych martwych ryb przekazana została do użytkownika rybackiego. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż wspomniane zanieczyszczenia zostały wprowadzone do naszych
Do chwili obecnej nie mamy jeszcze ostatecznych wyników badań próbek pobranych przez WIOŚ oraz ewentualnych szacunków skutków jakie poniosło środowisko wodne.
Zdjęcie: SSR Żywiec