Wydarzenia

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miasta, trzy osoby zostały nagrodzone Medalem Pamiątkowym Miasta Żywca. To zaszczytne wyróżnienie otrzymali panowie: Stanisław Biernat, Hubert Gach i Tadeusz Kalfas. Pierwszy z nich to wieloletni Dyrektor Naczelny firmy ALPLA Poland, dwaj pozostali to z kolei twórcy renowacji zabytkowej kapliczki przy ulicy Świętokrzyskiej w Żywcu.

W uzasadnieniu dla przyznania Medalu Pamiątkowego dla Stanisława Biernata napisano: Pan Stanisław Biernat jest wieloletnim Dyrektorem Naczelnym firmy ALPLA Polska w Żywcu. Jego wkład w rozwój tej firmy jest nie do przecenienia. To dzięki jego pasji i zaangażowaniu przedsiębiorstwo stało się liderem na rynku branży rozlewniczej, a wyroby ALPLI znajdują nabywców w Polsce i poza granicami. Od momentu ekspansji firmy ALPLA na terenie Europy wschodniej (Węgry, Polska, Republika Czeska, Rosja) aktywnie uczestniczy w rozwoju lokalnej gospodarki Miasta Żywca. Szanowany przez współpracowników, zawsze doceniany przez społeczność lokalną.
W trakcie wręczania Medalu, burmistrz Żywca podkreślił, że firma ALPA jest pozytywnym przykładem przedsiębiorstwa, które nigdy nie zalegało miastu należnych pieniędzy za podatki, a wielokrotnie wspierała wiele inicjatyw kulturalnych i społecznych organizowanych w mieście.

Wniosek o nadanie Medalu Pamiątkowego dla Huberta Gacha i Tadeusza Kalfasa złożył radny Rady Miejskiej w Żywcu Maciej Gibas, podkreślając ciężką, społeczną pracę obu nagrodzonych.

W uzasadnieniu wniosków o nadanie medalu napisano: „Pan Hubert Gach z własnej inicjatywy podjął się konserwacji zabytkowej figurki kamiennej z 1703 roku znajdującej się przy ulicy Świętokrzyskiej naprzeciwko Drukarni Akcydensowej. Wszystkie prace zarówno transportowe do własnego warsztatu jak i zabiegi konserwatorskie oraz powtórne posadowienie rzeźby na nowym fundamencie wykonał własnym kosztem angażując do tego również członków swojej rodziny. Koszt całości tych prac należy o szacować na kwotę 6000,zł. Prace te odbywały się zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym prze właściwe służby ochrony zabytków i pod nadzorem uprawnionego konserwatora. W ramach pracy inżynierskiej na studiach w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych, kierunek Architektura i urbanistyka opracował projekt koncepcyjny lodowiska przy ul. Tetmajera. Jest zaangażowany w działalność żywieckiego Towarzystwa Promocji Talentów "Dla Sztuki" sprawującego opiekę nad uzdolnioną młodzieżą i organizującego z jej udziałem koncerty muzyki klasycznej w Miejskim Centrum Kultury, na Starym Zamku oraz w kościołach na terenie Żywiecczyzny

Tadeusz Kalfas z wyróżnieniem ukończył studia na ASP w Krakowie w 1999 roku. Po studiach podjął pracę w wyuczonym zawodzie w Zespole Konserwatorskim. Uczestnicząc w pracach tego zespołu zdobywał stosowne doświadczenie biorąc udział w pracach przy odnowie polichromii w bazylice w Leżajsku, a następnie zabiegów konserwatorskich w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, to jest w głównej kaplicy Matki Boskiej, kaplicy Niepokalanego Poczęcia oraz stalli w nawie głównej. Specjalizuje się w konserwacji i renowacji rzeźb kamiennych i drewnianych. Od 5 lat prowadzi działalność w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki na terenie Żywiecczyzny. W kościele Św. Katarzyny w Cięcinie wykonał renowację czterech ołtarzy oraz ambony. Jego dziełem jest odnowienie pięknych renesansowych portali przy bocznych wejściach do żywieckiej konkatedry oraz XVIII-wiecznego ołtarza w kaplicy Ogrojca. Na cmentarzu przy kościele Św. Marka dokonał renowacji figury Św. Józefa oraz nagrobka rodziny Nowotarskich. Aktualnie prowadzi prace konserwatorskie organów w kościele Przemienienia Pańskiego. Nadzorował i społecznie wspomagał prace przy konserwacji figurki kamiennej z 1703 roku przy
ul. Świętokrzyskiej. W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Katowicach przedłożył program prac mających na celu renowację neogotyckiej kaplicy grobowej ks. Czapeli, najpiękniejszego tego rodzaju zabytku na cmentarzu u Św. Marka”.