Wydarzenia

25-26 stycznia 2013 w Żywcu odbędą sie warsztaty z Metody dramy w edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej, piątek, godz. 16.00-19.00, sobota 8:30-16:30

O warsztacie

Dwudniowe spotkanie, podczas którego wchodząc w role przy pomocy różnych technik dramowych poznasz bliżej metodę dramy stosowanej i możliwości jej wykorzystania w pracy z grupą. W warsztacie dramowym najważniejszy jest proces bycia w roli, nie są potrzebne zdolności aktorskie. Zapraszamy więc wszystkich, którzy chcą poszerzyć zestaw stosowanych na zajęciach ćwiczeń i technik.

Zakres tematyczny  • karty ról, stop-klatka, fotografia i inne sprawdzone techniki dramowo-teatralne stosowane przez członków Stowarzyszenia do doskonalenia umiejętności komunikacji i współpracy oraz rozwiązywania problemów i konfliktów.

  • ćwiczenia integrujące i budujące zespół, w tym zaufanie wśród jego członków.

Korzyści z uczestnictwa  • poznasz innowacyjne i atrakcyjne ćwiczenia i techniki dramowo-teatralne, które będziesz mógł wykorzystać w swojej codziennej pracy;

  • w praktyce poznasz możliwości wykorzystania dramy na polu edukacji i profilaktyki antydyskryminacyjnej oraz związanych z nią kompetencji interpersonalnych i społecznych

  • stworzysz własne narzędzie dramowe do pracy z grupą,

  • otrzymasz książkę o warsztatach i projektach dramowych, płytę DVD z filmami pokazującymi praktyczne wykorzystanie dramy oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

 Prowadzące

Aleksandra Chodasz - trenerka i superwizorka dramy, rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (I st.) i Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (II st.), przeprowadziła ponad 3500 godz. szkoleń, w tym dla dzieci i młodzieży, trenerów i pracowników placówek oświatowo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i firm.

Małgorzata Winiarek-Kołucka - psycholog, trenerka warsztatów psychoedukacyjnych, trenerka dramy; rekomendowana przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (II st). Przeprowadziła ponad 1500 godzin warsztatów przy wykorzystaniu metody dramy dla młodzieży szkolnej, nauczycieli i trenerów.

Obie prowadzące są liderkami Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA, największej polskiej organizacji zrzeszającej osoby pracujące dramą i podnoszącej ich kwalifikacje. Udział w szkoleniu jest zaliczany w procesie certyfikacji na trenera dramy.


 Dane kontaktowe: e-mail: Klamra foto

 Źródło: Fundacja Klamra