Wydarzenia

Publikujemy apel gminy Milówka.

Gmina Milówka informuje, że wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich należy zgłaszać do Marszałka Województwa Śląskiego pod adres: Departament Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.