Wydarzenia

Młodzież z Gminy Lipowa stara się o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. Sporo osób mówi, że brakuje nam czegoś nowego w naszej Gminie i chcielibyśmy zainicjować jeden z projektów, dzięki któremu to my, czyli ci młodzi również będą mieli coś do powiedzenia – informują inicjatorzy.

Propozycja powołania Młodzieżowej Rady Gminy Lipowa zakłada 15 Radnych, miałyby to być osoby w przedziale wiekowym od 16 do 25 roku życia. Młodzieżowa Rada miałaby przewodniczącego, który reprezentowałby Radę i informowałby Radę Gminy Lipowa o projektach, pomysłach i postulatach młodzieży. Postulat utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy wysunął były wójt Gminy Lipowa Stanisław Caputa. Korzyści z utworzenia MRG, według pomysłodawców to m.in.

• Zaangażowanie młodzieży podnosi jakość stanowionego prawa, które w większym stopniu uwzględnia interesy młodych mieszkańców,

• Młodzieżowe rady poprawiają komunikację i przepływ informacji między władzami a młodzieżą

• Dialog z młodzieżowymi radami daje możliwość pozyskania pogłębionej wiedzy na temat potrzeb, problemów i oczekiwań lokalnej młodzieży,

• Młodzież mająca okazję do dyskusji z władzą samorządową odczuwa silniejszą identyfikację ze swoim regionem i jego społecznością,

• Młodzieżowe rady to budowanie kapitału ludzkiego i społecznego na szczeblu lokalnym,

• Działalność młodzieżowych rad poprawia wizerunek i transparentność władz lokalnych oraz zwiększa zaufanie obywateli do administracji lokalnej. Bylibyśmy aktualnie pierwszą Gminą w Powiecie Żywieckim, która wykonała ten krok i stworzyła coś nowego, kreatywnego, postawiła w końcu na młodych ludzi tak by starsze osoby mogły docenić ich działania na rzecz naszego terytorium – podkreślają pomysłodawcy. Osoby zainteresowane włączeniem się w realizację tego projektu więcej informacji znajdą TUTAJ