Wydarzenia
23 kwietnia br. na terenie Amfiteatru "Pod Grojcem" w Żywcu przeprowadzono ćwiczenia dla 15 Kompani Odwodowej "Żywiec" Wojewodzkiego Odwodu Operacyjnego. 

 Ćwiczenia zorganizowane w formie warsztatow szkoleniowych miały na celu doskonalenie technik przetłaczania oraz przepompowywania wody na duże odległości.

Ćwiczenia zorganizowane zostały w  częściach:
Pierwsza z nich obejmowała przeprowadzenie w miejscu ćwiczeń, szkolenia teoretycznego w zakresie przetłaczania oraz przepompowywania wody na duże odległości.
Druga część to wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce - zbudowanie magistrali z będących na miejscu samochodów gaśniczych od rzeki "Soła" w kierunku lasu przy zastosowaniu poznanych technik w zakresie przetłaczania i przepompowywania wody na duże odległości.
Dziękujemy za udostępniony teren Nadleśnictwo Jeleśnia Lasy Państwowe, Miejskie Centrum Kultury oraz Jednostkom OSP, które brały czynny udział w ćwiczeniach:
JRG Żywiec
 Ochotnicza Straż Pożarna Łękawica
 Ochotnicza Straż Pożarna Łodygowice
 Ochotnicza Straż Pożarna Międzybrodzie Bialskie
 Ochotnicza Straż Pożarna Międzybrodzie Żywieckie
 Ochotnicza Straż Pożarna Radziechowy
 Ochotnicza Straż Pożarna Gilowice
 Ochotnicza Straż Pożarna Ślemień
 Ochotnicza Straż Pożarna Świnna
 Ochotnicza Straż Pożarna Żywiec-Oczków
 Ochotnicza Straż Pożarna Żywiec-Sporysz
 Ochotnicza Straż Pożarna Wieprz
 Ochotnicza Straż Pożarna Milówka
 Ochotnicza Straż Pożarna Cisiec
 Ochotnicza Straż Pożarna Jeleśnia
 Ochotnicza Straż Pożarna Żabnica