Wydarzenia
Od najbliższej korekty rozkładu jazdy pociągów Polregio z Żywca pojedzie w wydłużonej relacji aż do Krakowa Głównego.
Jak informuje Hubert Maślanka: Wydłużenie tej reacji sprawi, że wszyscy, którzy z różnych powodów będą chcieli na weekend wyjechać do Krakowa będą mieli taką możliwość.
Jednocześnie chciałem poinformować, że złożyłem interpelację i wniosek do marszałka woewództwa śląskiego o uruchmienie weekendowych pociągów z Żywca do Krakowa i z powrotem tak, aby umożliwić Wam wygodne wycieczki do stolicy Małopolski. Otrzymałem od Pana marszałka zapewnienie, że jeśli tylko PKP Polskie Linie Kolejowe SA wyrażą zgodę to połączenia takie ruszą od marca. Trzymajcie kciuki. 
Wspólnie ze Stowarzyszeniem Kolej Beskidzka działamy w celu rozwoju oferty pasażerskiej na Linii Żywiec - Sucha Beskidzka. Działania te realizujemy jednak w sposób zrównoważony, mając na uwadze, że już niebawem powinna rozpocząć się długooczekiwana rewitalizacja linii.