Nabór dodatkowy na dofinansowanie wymiany kotłów

Nabór dodatkowy na dofinansowanie wymiany kotłów

15 czerwca br. uruchomiony zostanie dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie wymiany starych kotłów węglowych na kotły na gaz, ekogroszek, pellet lub hybrydę /na ekogroszek i pellet/ w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Łodygowice.

Dotacja będzie udzielana z budżetu gminy Łodygowice i zgodnie z zasadami udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2019-2021 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Łodygowice będzie wynosiła do 50% kosztów poniesionych na zakup pieca, jednak nie więcej niż 3 000 zł.

W 2020 r. na ten cel wstępnie przeznaczono 50 000 zł, jednak w związku z dużym zainteresowaniem kwotę zwiększono do 80 000 zł, aby dotację mogły otrzymać również osoby znajdujące się na liście rezerwowej. W trakcie realizacji wniosków, z prawa do otrzymania dofinansowania zrezygnowało 6 osób, w związku z czym od 15 czerwca 2020 r. osoby zainteresowane wymianą źródła ciepła będą mogły złożyć wniosek o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2019-2021w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Łodygowice.

Wnioski, które zostaną złożone, ale z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane, będą umieszczone na liście rezerwowej na 2020 r. i w przypadku możliwości ich realizacji będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością złożenia na dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Łodygowicach.

Przypominamy, że wnioski dotyczą realizacji programu w 2020 r. i nie będą brane pod uwagę w roku następnym.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc (6) o wyborze będzie decydować kolejność złożonych wniosków.

Ponadto informujemy że program gminny nie wyklucza możliwości pozyskania dodatkowych środków z innych źródeł np. Programu Czyste Powietrze.

Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: 33 863 05 30.


Drukuj   E-mail