Wydarzenia

W 24. edycji akcji „Tak. Pomagam!” Caritas zdołała zebrać imponującą ilość żywności – aż 300 ton. Najwięcej produktów, bo prawie 23 tony, zebrano w diecezji bielsko-żywieckiej.

Zbiórka została przeprowadzona w ponad 2000 sklepach w całej Polsce. Pomoc dotarła do 45 tysięcy osób potrzebujących. Zaangażowanych było 25 tysięcy wolontariuszy, działających w 40 diecezjach na terenie całego kraju.

Największe ilości zebranych produktów (w kilogramach) w poszczególnych diecezjach to:

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej: 22 363 kg
Caritas Archidiecezji Krakowskiej: 20 567 kg
Caritas Diecezji Pelplińskiej: 15 991 kg
Caritas Diecezji Siedleckiej: 15 981 kg

Dyrektor diecezjalnej Caritas ks. Robert Kurpios podziękował wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli akcję w diecezji.

„Serce rośnie i dusza się raduje za sprawą napływających wiadomości o wrażliwości na potrzeby innych oraz ogromnej hojności mieszkańców diecezji bielsko-żywieckiej. Chociaż nie o rekordy tutaj chodzi, jestem pod wrażeniem Waszego zaangażowania w tę jakże wymierną i potrzebną akcję” – podkreślił.