Wydarzenia

Dzięki udostępnieniu na geoportalu danych lidarowych i dociekliwości pracowników BULiGL oddział w Krakowie, na terenie Nadleśnictwa Ujsoły zlokalizowano prawdopodobnie najwyższe drzewo w Polsce.

Podczas wykonywania inwentaryzacji drogowej w Nadleśnictwie Ujsoły, Pan Łukasz Tram z BULiGL oddział w Krakowie, zwrócił uwagę na daglezje rosnące na terenie nadleśnictwa. Dysponując danymi lidarowymi namierzył a następnie odnalazł w terenie najwyższy okaz ww. gatunku. Następnie wspólnie z Panem Janem Lachem z BULiGL w Krakowie przy pomocy wysokościomierza laserowego Nikon Forestry Pro II, dokonał kilkunastu pomiarów wspomnianego drzewa uzyskując wysokość od 57,4 do 59,2 m (średnio 58 m). 

Rekordowa daglezja - rozkład gęstości. Fot. Łukasz Tram, 2020 r.

Ze względu na fakt, że  ten rok okazał się rokiem nasiennym daglezji, Nadleśnictwo Ujsoły przystąpiło do zbioru szyszek m. in. w drzewostanie w którym znajduje się wyżej opisywane drzewo. Nie sposób było nie wykorzystać sytuacji...

Pana Marcina Trybałę i Pana Bartłomieja Hojdasa - zbieraczy szyszek - nie trzeba było długo namawiać i bez chwili zastanowienia stwierdzili, że pomierzą naszą największą daglezję. Za pomocą stalowej 50-cio metrowej taśmy zmierzyli okaz. Wynik pomiaru to 58,2 m! Tak więc jak narazie jest to najwyższe pomierzone w Polsce drzewo i wyprzedza dotychczasowego lidera - daglezję z Nadleśnictwa Bielsko, która w 2018 roku została pomierzona i osiągnęła wynik 57 metrów.

Informacja: Nadleśnictwo Ujsoły