Wydarzenia

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych

Wiele niepełnosprawnych osób z Żywiecczyzny może liczyć na wsparcie!  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Żywcu rozpoczyna właśnie realizację programu „Aktywny samorząd”. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych  w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Będzie można uzyskać pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego, wyposażyć samochód przeznaczony dla osoby niepełnosprawnej, a nawet uzyskać pomoc w zakresie zdobycia wykształcenia!

wózek

– Program realizowany będzie w dwóch  modułach. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym osobom niepełnosprawnym. Terminy naboru wniosków w ramach modułu II zostały ustalone w następujący sposób: semestr letni 2012/2013 – termin naboru wniosków od dnia 15 maja do dnia 15 czerwca 2013r., semestr zimowy 2013/2014 – termin naboru wniosków od dnia 1 września 2013r. do dnia 30 września 2013r.  Terminy naboru wniosków w ramach modułu I zostaną ustalone do dnia 15 czerwca 2013r. i podane do publicznej wiadomości – wyjaśnia Monika Cebrat, szefowa żywieckiego PCPR-u.

W 2013 roku przewidziano wiele form wsparcia osób niepełnosprawnych. Wśród nich warto zwrócić uwagę na takie propozycje, jak: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym oraz wiele innych.

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności). Istnieją jednak szczegółowe wymogi dotyczące poszczególnych obszarów, dlatego warto odwiedzić strony internetowePFRON – www.pfron.org.pl oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu – www.pcpr-zywiec.pl. Ponadto szczegółowych informacji na temat programu udzielają pracownicy  PCPR w Żywcu Pani Joanna Juraszek i Pani Monika Cebrat   pod numerami telefonów  (33) 861 94 19 i (33) 861 93 36.