Wydarzenia

Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik oraz Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka serdecznie zapraszają dzieci i młodzież do udziału w kolejnej – już ósmej – edycji Dyktanda Gwarowego im. Renaty Madejczyk.

Dyktando ma na celu zainteresowanie młodego pokolenia językiem, kulturą i historią swojego regionu oraz ukazanie tkwiącego w nich piękna i bogactwa. Gwara ma ogromny wpływ na kształtowanie tożsamości lokalnej. Stanowi skarbnicę wiedzy o przeszłości, jest nośnikiem kultury, tradycji i obyczajów. Należy ją pielęgnować i dbać o jej zachowanie.

Dyktando Gwarowe odbędzie się 23 października 2020 r. (tj. piątek) w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 października 2020 r. Tegoroczny konkurs będzie składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Uczestnicy mogą wziąć udział w jednym etapie (pisemnym) lub obu (pisemnym i ustnym). Szczegóły w regulaminie.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 15 listopada 2020 r. (niedziela) w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka.

http://www.wegierska-gorka.pl/zdjecia/zal_ak/regulamin-vii-dyktanda-gwarowego_202009281321.pdf