Wydarzenia

w Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu odbyło się spotkanie związane z powierzeniem pełnienia obowiązków Komendanta Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce nadkom. dr Izabeli Boczarskiej, która dotychczas pełniła funkcję Z-cy Komendanta tej jednostki. Powołanie w raz z życzeniami samych sukcesów przyjęła z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu mł. insp. Krzysztofa Czaja.