Wydarzenia

Od 27 grudnia 2021 r. uległy zaostrzeniu warunki wjazdu cudzoziemców do Republiki Czeskiej.

Przed wjazdem do Republiki Czeskiej cudzoziemcy (dotyczą wszystkich cudzoziemców, w tym i obywateli Polski), którzy są uprawnieni do wjazdu do Czech, będą musieli dysponować negatywnym wynikiem testu PCR, dotyczy to również osób zaszczepionych przeciwko Covid-19 i ozdrowieńców. Obowiązek ten dotyczy przyjezdnych ze wszystkich krajów, niezależnie od stopnia zagrożenia zarażeniem. Osoby niezaszczepione lub osoby, które nie przeszły wirusa COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, muszą następnie poddać się kolejnemu testowi PCR po przybyciu do Republiki Czeskiej w okresie pomiędzy 5 a 7 dniem.

Wyjątek od obu nowych obowiązków dotyczy jedynie osób zaszczepionych dawką przypominającą (booster), dzieci poniżej 12 roku życia oraz dzieci w wieku 12-18 lat zaszczepionych w pełni (bez dawki przypominającej). Szczegółowe wyjątki są określone w dokumencie stanowiącym warunki wjazdu na terytorium Republiki Czeskiej – tzw. Ochranné opatření.
Zabawy sylwestrowe:
Na okres od 30 grudnia 2021 r. do 1 stycznia 2022 r. obowiązują surowsze zasady podróży krótkoterminowych (do 24 godzin) do Republiki Czeskiej celem ograniczenia przyjazdów w celu uczczenia nadejścia nowego roku. W przypadku wyjazdów do Czech w tym okresie konieczne będzie poddanie się testowi PCR już przed przyjazdem, wyjątek dotyczy jedynie osób zaszczepionych trzecią dawką przypominającą.
Powyższe zmiany nie dotyczą obywateli Republiki Czeskiej oraz cudzoziemców zamieszkałych na stałe lub długoterminowo w Republice Czeskiej, dotyczą ich aktualne zasady wjazdu. Nadal obowiązuje zasada, że po przyjeździe środkiem transportu zbiorowego, zamiast testu PCR przed wjazdem na terytorium Republiki Czeskiej można dysponować tylko negatywnym wynikiem testu antygenowego, a w przypadku przyjazdu transportem indywidualnym (samochodem) testowanie przed przybyciem nie jest wymagane. Osoby zaszczepione nie muszą być testowane.
Informacja: Ambasada Republiki Czeskiej