Wydarzenia

W Komisariacie Policji w Węgierskiej Górce odbyła się uroczystość wprowadzenia na stanowisko Komendanta Komisariatu nadkom. dr Izabeli Boczarskiej oraz Zastępcy Komendanta Komisariatu asp. szt. Mariusza Kopcia. W spotkaniu wziął udział Komendant Powiatowy Policji w Żywcu mł. insp. Krzysztof Czaja, zaproszeni goście oraz policjanci. 

Od dzisiaj Komendantem Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce jest nadkom. dr Izabela Boczarska, zaś Zastępcą Komendanta Komisariatu asp. szt. Mariusz Kopeć. Policjanci zostali wprowadzeni na te stanowiska w czasie uroczystości, której przewodniczył Komendant Powiatowy Policji w Żywcu mł. insp. Krzysztof Czaja. Uroczystość odbyła się w siedzibie komisariatu i rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu. Następnie odczytano rozkazy personalne o powołaniu na stanowiska. Po tym, głos zabrał szef żywieckich policjantów gratulując nowo powołanym awansu oraz życząc powodzenia w wypełnianiu obowiązków służbowych na nowych stanowiskach. Następnie, po okolicznościowych przemówieniach zaproszonych gości, złożono meldunek o zakończeniu uroczystości.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, wśród których byli: Wójt Gminy Radziechowy Wieprz Pan Maciej Mika wraz z sekretarzem Gminy Panem Grzegorzem Biela, Przewodniczącym Rady Gminy Panem Jackiem Świniańskim oraz Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Panem Markiem Tlałka, Zastępca Wójta Gminy w Węgierskiej Górce Pan Marian Kurowski wraz z Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Panem Marcinem Ziętkiem, Kierownik GOPS-u w Węgierskiej Górce Pani Magdalena Gancarska, Kierownik GOPS-u w Gminie Radziechowy Wieprz Pani Maria Skolarz, Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Węgierskiej Górce Pani Teresa Haczewska, Dyrektor Ośrodka Gminy w Węgierskiej Górce Pani Agnieszka Tyrlik, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Gminie Radziechowy Wieprz Pani Agnieszka Zemczak-Karkoszka oraz policjanci, którzy na co dzień pełnią służbę w komisariacie.