Wydarzenia

Dzisiaj do służby w śląskiej policji wstąpiło 47 nowych policjantów i 6 nowych policjantek. Przed nimi ślubowanie i szkolenie zawodowe oraz adaptacja – służba w terenie. Przypominamy, że rekrutacja nadal trwa, a następny nabór odbędzie się już 13 lipca br. 

Na początek — najważniejsze:

Pamiętaj, że służba w Policji jest służbą dla społeczeństwa – wymagającą Twojego zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji.

W codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna, ponieważ spotkasz się z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu, jednak satysfakcja z realizowanych zadań zrekompensuje minusy służby.

Jeśli zostaniesz przyjęty do służby w Policji, oferujemy Ci:

stabilną i długoletnią pracę – minimum 25 lat służby;
możliwość awansu w stopniu lub stanowisku;
możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych;
możliwość rozwoju zawodowego w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;
możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, w tym zdobycia wyższego wykształcenia I i II stopnia (WSPol w Szczytnie);
uzyskanie uprawnień emerytalnych po odbyciu co najmniej 25 lat służby;
korzystne warunki finansowe, w tym uposażenie w trakcie szkolenia zawodowego podstawowego w kwocie (wszystkie kwoty są szacunkowe) 3250 zł brutto (2957,50 netto dla osoby do wieku 26 lat, a 2743,50 netto powyżej 26 lat) plus wysługa od 2% po udokumentowaniu minimum 2 lat stażu pracy, a po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego uposażenie w kwocie 4310 zł brutto (3922,10 netto dla osoby do wieku 26 lat, a 3638,10 netto powyżej 26 lat) plus dodatek służbowy około 100 zł oraz wysługa jw.;
korzystne warunki socjalne, w tym:
nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję;
nagrody jubileuszowe;
coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. mundurówkę;
coroczne dofinansowanie wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny;
zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby dla pełniących służbę w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania;
coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych;
urlopy dodatkowe;
zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Policji Śląskiej w dziale REKRUTACJA.

Zdjęcie: Dario Film