Wydarzenia
Mamy nowego radnego Rady Powiatu Żywieckiego.
Rafał Kotrys złożył dzisiaj ślubowanie i przyjął obowiązki radnego. Rafał Kotrys jest Komendantem Gminnym OSP w gminie Świnna oraz wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Trzebinka z Trzebini. Nowy radny złożył deklarację przystąpienia do klubu radnych Porozumienia Samorządowego Powiatu Żywieckiego gdzie wspólnie z radnym Józefem Stopką i radnym Stanisławem Kucharczykiem prowadzą działalność na rzecz społeczności Żywiecczyzny. Nowemu radnemu życzymy wielu sukcesów i realizacji wszystkich zamierzeń na rzecz Mieszkańców Świnnej, Gilowic, Łękawica i Ślemienia.