Wydarzenia

Policjanci z żywieckiej komendy w ramach działań profilaktycznych spotykają się z dziećmi i młodzieżą. Celem spotkań jest uświadomienie młodym ludziom, że ich decyzje i wybory podjęte teraz, już za kilka lat mogą mieć wpływ na ich przyszłość zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. W czasie spotkań policjanci dużo miejsca poświęcają również na omówienie problematyki przestępstw narkotykowych, cyberprzemocy i hejtu.

 W ramach prowadzonej działalności profilaktycznej policjanci z żywieckiej komendy odwiedzają dzieci i młodzież uczącą się w szkołach. W minionym tygodniu odwiedzili uczniów ze szkoły podstawowej numer 2 w Żywcu. Spotkanie poświęcone było szeroko rozumianemu bezpieczeństwu. Policjanci w formie dyskusji przekazali młodym ludziom cenną wiedzę na temat ich odpowiedzialności za podejmowane przez nich zachowania. Wyjaśnili również podstawowe definicje związane z pojęciami nieletniego, czynu karalnego oraz demoralizacji. Dużo miejsca poświęcili też na omówienie zagadnień cyberprzemocy oraz problematyki uzależnień. Treści teoretyczne policjanci uzupełniali projekcją filmów profilaktycznych, na których pokazane jest, jakie mogą być konsekwencje niewłaściwych wyborów młodych ludzi.