Wydarzenia
W Bibliotece Samorządowej w Żywcu odbył się wykład  "O szlakach handlowych i kolei na Żywiecczyźnie" w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2020.
To wykłady poświęcone szlakom handlowym na Żywiecczyźnie i różnym drogom komunikacji w regionie ze szczególnym uwzględnieniem kolei.
Ziemia żywiecka przez wieki znajdowała się na skrzyżowaniu szlaków handlowych, będąc na styku państw, zmieniając kolejno właścicieli, z których każdy dołożył swoją cegiełkę do jej ukształtowania, powoli budowała połączenia drogowe, kolejowe, wodne, a w XIX wieku także telefoniczne. O szlakach handlowych opowiedziała nam dr Katarzyna Śleziak.
Budowana pod koniec XIX wieku na Żywiecczyźnie kolej żelazna u wielu budziła obawy i sprzeciw. Blisko 150 lat później podejmiemy próbę odpowiedzi na pytania, czy kolej na Żywiecczyźnie jest dziś potrzebna i czy w zmieniającym się świecie współczesnej globalizacji nasze potrzeby przemieszczania się są takie same jak niegdyś. O kolei na Żywiecczyźnie, jej dziejach i współczesnych zagadnieniach, referował Hubert Maślanka.
Zdjęcie: Biblioteka Samorządowa Żywiec