Wydarzenia

Publikujemy obwieszczenie Wójta Gminy UJSOŁY o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów zabudowy i obszarów rolnych w gminie Ujsoły w § 28 uchwały dotyczącym obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ujsoły uchwały nr XXIX/230/2021 w dniu 15 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów zabudowy i terenów rolnych w gminie Ujsoły w § 28 uchwały dotyczącym obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych W § 28 UCHWAŁY DOTYCZĄCYM OBSZARÓW ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH. Zmiana dotyczy części tekstowej uchwały i nie dotyczy rysunku planu miejscowego.

Na podstawie art. 39 i art. 46 pkt. 1 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego lub w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Ujsoły - w siedzibie Urzędu Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły - w formie papierowej, lub elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (nr działki i nazwa obrębu).

Wnioski należy składać w terminie do dnia 14 listopada 2021r.

 

 Wójt Gminy Ujsoły

Tadeusz Piętka