Wydarzenia

19 lipca 2020 na parkingu przy Kościele Parafii Niepokalanego Serca NMP w Wieprzu odbędzie się akcja krwiodawstwa organizowana przez Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz w godzinach 9.00-13.00.

Zgłaszający się do oddania krwi (18 – 65 lat) powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL a dawca wielokrotny – również legitymację Honorowego Dawcy Krwi.

Każdy zgłaszający się powinien być zdrowy, wypoczęty i wyspany, po spożyciu lekkostrawnego, niskokalorycznego posiłku oraz wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi. Nie należy przychodzić do oddania krwi po spożyciu alkoholu lub innych środków zmieniających nastroj.
Ze względu na panującą sytuację informujemy iż krew może oddać osoba, która nie jest objęta kwarantanną, w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywała poza granicami kraju, nie miała kontaktu z osobą chorą i jest i jest bez objawów infekcji.