Wydarzenia

25 listopada 2023 r. w Żywcu odbędzie się uroczyste odsłonięcie grobu powstańca styczniowego ppor. Jakuba Śliża.

Uroczystość rozpocznie się w kościele Przemienienia Pańskiego o godz. 11.00 mszą św. w intencji Ojczyzny w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Następnie na cmentarzu parafialnym, przy ul. Komonieckiego 26,  nastąpi odsłonięcie grobu powstańca styczniowego Jakuba Śliża. W obchodach weźmie udział dr Dominik Abłamowicz, pracownik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach.

Ppor. Jakub Śliż  – ur. 24 czerwca 1842 r. w Żywcu, z zawodu krawiec, za udział w Powstaniu Styczniowym odznaczony w 1930 r. Medalem Niepodległości, zm. 12 listopada 1932 r.

Grób został odnowiony ze środków Instytutu Pamięci Narodowej.

Powstanie Styczniowe stanowiło kolejną próbę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wybuchło w 1863 r. i trwało do 1864 r., kiedy to ostatnie oddziały powstańcze uległy przytłaczającej przewadze wojsk rosyjskich. Powstanie nie przyniosło Polakom upragnionej niepodległości, lecz dało im cenne doświadczenie w postaci tworzenia struktur konspiracyjnych, które wykorzystano w XX w. podczas tworzenia Polskiej Organizacji Wojskowej, a pokolenie, które m.in. dzięki czynowi legionowemu przyniosło Polsce upragnioną wolność, uważało się za duchowych spadkobierców Powstańców Styczniowych.