Wydarzenia
28 maja br. odbędzie się oficjalne otwarcie nowego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej w Żywcu. Z tej okazji przygotowano wydarzenie. 
Na plaży miejskiej przy Politechnice Krakowskiej odbędzie się Dzień Małego i Dużego Dziecka. Rozpoczęcie o godzinie 10.00. W programie darmowe dmuchańce dla dzieci, konkursy i dyskoteka. 
Będzie też okazja przejechać się nowym odcinkiem ścieżki pieszo-rowerowej.  
Przypomnijmy, w 2021 roku Miasto Żywiec w ramach złożonego wniosku o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wsparcia dla gmin górskich otrzymało dofinansowanie we wnioskowanej kwocie 5.200 000 zł.

Pieniądze te zostały przeznaczone na:

  •  stworzenie nowego produktu turystycznego tj. trasy pieszo-rowerowej z elementami edukacji przyrodniczej wzdłuż brzegu Jeziora Żywieckiego (od plaży miejskiej w kierunku rzeki Łękawki), w tym:
 wytyczenie i utwardzenie trasy,
  •  budowę: miejsc do odpoczynku z elementami małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, barierki ochronne zabezpieczające ruch pieszy i rowerowy), miejsca obsługi rowerzysty i obiektu mostowego w przebiegu trasy,
  • przygotowanie i montaż tablic służących edukacji przyrodniczej.