Wydarzenia

16 sierpnia br. podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Żywieckiego powierzono pełnienie obowiązków dyrektorskich w Zespole Szkół Budowlano Drzewnych – Pani Beacie Szemraj oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce – Pani Marcie Żółty.

Zgodnie z przyjętym zwyczajem uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska nowo wybranym dyrektorom wręczył Starosta Żywiecki Andrzej Kalata.