Wydarzenia

W związku ze znacznie zwiększoną zachorowalnością na infekcje wirusowe typu grypa, RSV, oraz SARS-CoV-2 od dnia 13 stycznia 2023 r. Szpital Żywiec jest zmuszczony do czasowego ograniczenia odwiedzin na wszystkich oddziałach szpitalnych, a także w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Godziny odwiedzin pozostają bez zmian (13:00-19:00), natomiast Pacjenta może odwiedzać jedna osoba, a czas zostaje skrócony do 20 minut.

Jak informuje Szpital: Ograniczenie zostaje wprowadzone po to, by nie narażać gości na zarażenie się od hospitalizowanych osób, a pacjentów na nadkażenia istniejących już infekcji. Jest to bardzo niebezpieczne, bo grozi nie tylko dłuższym pobytem w szpitalu, ale i poważnymi powikłaniami choroby.

Wszystkim osobom odwiedzającym przypominamy o obowiązkowym noszeniu maseczki przez cały pobyt w placówce oraz dezynfekcji rąk po wejściu i przed wyjściem, a w przypadku jakichkolwiek objawów infekcji zalecamy pozostać w domu. Co więcej rekomendujemy, aby w odwiedziny nie przychodziły dzieci poniżej 12. roku życia, ze względu na zwiększone ryzyko przenoszenia chorób zakaźnych wieku dziecięcego. Prosimy też stosować się do zaleceń personelu medycznego.