Wydarzenia

11 lipca 2021 r. w Ujsołach, w przysiółku "U Lachów", powstał Kompleks sportowo-rekreacyjny.

Od bardzo dawna na tym miejscu było zaniedbane boisko, z którego prawie nikt nie korzystał, obecnie pojawiły się tam następujące atrakcje: pumptrack, bieżnia, minirampa, huśtawki, kosz do koszykówki. Mieszkańcy tego przysiółka są bardzo zadowoleni, a szczególnie dzieci, że mogą blisko swojego domu korzystać z takiego kompleksu i spędzać czas na świeżym powietrzu. Otwarcia dokonał Gospodarz Gminy Ujsoły - Wójt Tadeusz Piętka. Wyraził on swoją ulgę, że szczęśliwie udało się dotrzeć do celu i skończyć ten obiekt oddając go w ręce użytkowników. Jak wiadomo troska o sportowy rozwój  dzieci i młodzieży naszej Gminy to jeden z wiodących priorytetów Pana Wójta. Impreza otwarcia została przygotowana przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach, zostały przeprowadzone konkurencje: jazda na rolkach, na czas, okrążenia pumptracku na rowerze oraz zawody rodzinne w rzucie piłki do kosza, znalazło się kilka rodzin które  podjęły to wyzwanie, m.in. rodzina samorządowców. Na koniec zostały wręczone atrakcyjne nagrody oraz słodycze,