Wydarzenia

6 czerwca br. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu Żywieckiego.

Powodem zmiany miejsca obrad było podsumowanie zakończenia realizacji projektu termomodernizacji obiektu oraz remontów wewnętrznych i wymiany wyposażenia w placówce. W wyniku starań władz powiatu żywieckiego i ich konsekwentnemu działaniu kolejny obiekt użyteczności publicznej zyskał estetyczny i nowoczesny wygląd, ale także wpisał się w aktywną walkę ze smogiem na Żywiecczyźnie.

W trakcie obrad Zarząd Powiatu na okolicznośc Dnia Dziecka wręczył na ręce wychowanków placówki słodycze i symboliczny czek. 

Warto przypomnieć, że Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Żywcu zapewnia opiekę dla podopiecznych głównie z terenu powiatu żywieckiego w wieku 10 - 18 lat, chyba, że deklarują oni chęć pozostania i dłużej się uczą. Placówka zapewnia również swoim podopiecznym odpowiednie warunki do nauki i rozwoju oraz dostęp do zajęć rozwijających ich talenty i pasje. Organizuje wycieczki, warsztaty rozwojowe i wyjazdy wakacyjne. Wszystkie te działania podejmowane są w ramach współpracy z wieloma partnerami biznesowymi, instytucjonalnymi, organizacjami pozarządowymi, a także z osobami prywatnymi.