Wydarzenia

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Powiat Żywiecki podjął działania w kierunku usprawnienia połączeń komunikacyjnych w oparciu o nowe rozkłady zajęć uczniów szkół średnich.

W związku z powyższym na chwilę obecną:

  • przekazano przewoźnikom obsługującym linie autobusowe na terenie Powiatu Żywieckiego dane ilościowe uczniów oraz kierunki dojazdów uczniów do szkół;
  • zgłoszono uwagi do urzędów gminy Rajcza, Milówka i Ujsoły co do aktualnie obowiązujących rozkładów jazdy celem ich korekty;
  • utworzono dodatkowe połączenia z Pewli Wielkiej do Żywca o godzinie 5.40 (jako kurs łączony Pewel Wielka – Jeleśnia Dworzec PKP – Żywiec odjazd z Dworca z Jeleśni 6:05);
  • utworzono dodatkowe połączenia z Pewel Wielka Łobozówka – Żywiec o godzinie 18.40 oraz kurs Żywiec – Pewel Wielka Łobozówka o godzinie 19.20 z Dworca;
  • po uzgodnieniach z przewoźnikiem obsługującym linie Żywiec Nowy Szpital- Ślemień Bąkówka dokonano korekty minutowej polegającej na opóźnieniu kursu z godziny 19:58 na godzinę 20.08. w kierunku Ślemienia.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Starostwo Powiatowe odpowiedzialne jest za organizację przewozów autobusowych międzygminnych natomiast poszczególne gminy odpowiadają za przewozy na terenie swojej gminy.