Wydarzenia

W Gminie Lipowa od kilku lat znacznie przybywa nowych mieszkańców, a prognozy na przyszłość wskazują, że rezerwy wody będą jednym z kluczy do dalszego rozwoju zarówno tej, jak i wielu innych gmin. W związku z tym w Gminie Lipowa, mimo budowy własnego ujęcia wody kilka lat temu, zdecydowano się ubiegać o środki zewnętrzne na budowę nowego zbiornika. Te środki udało się pozyskać, a teraz nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na budowę. 

Podpisanie umowy nastąpiło z przedstawicielami lidera konsorcjum, wyłonionego w przetargu, czyli Przedsiębiorstwem Usługowo- Handlowym „TOMBIZ Tomasz Bizoń” z Pszczyny oraz Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „PPInż Cieszyn”. Konsorcjum wykona zadanie pt. „Optymalizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Lipowa poprzez  budowę zbiornika wody w Lipowej oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Daglezji w Lipowej.”.

Umowa o wartości ponad 700 tys. zł obejmuje wykonanie na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Lipowej dodatkowego, trzeciego zbiornika, jako rezerwuar wody uzdatnionej. Obiekt będzie miał konstrukcję żelbetową, o pojemności czynnej 250 m3.

Ponadto, w celu zaopatrzenia obszarów zabudowy jednorodzinnej nie objętej do tej pory gminną siecią wodociągową, wykonany zostanie rurociąg o średnicy 160 mm i długości ok. 100 mb w ul. Daglezji w Lipowej.