Wydarzenia

Wszystkie dzieci w wieku od 6 do 10 lat mogą uczestniczyć w zajęciach pt. "Podróż dookoła świata". Organizatorem inicjatywy jest Wójt Gminy Węgierska Górka, Ośrodek Promocji Gminy oraz Harcerze z Hufca ZHP Węgierska Górka. Zajęcia odbywają się w budynku "Dziupla"przy ulicy Zielonej 42  od  poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00 przez cały sierpień.

Zajęcia są bezpłatne. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci.