Wydarzenia
Podsumowanie działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu.
Mijający rok dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. to czas intensywnych działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług. Działania inwestycyjne ukierunkowane były między innymi na:
1. Modernizację istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Miasta Żywiec.
W ramach inwestycji zmodernizowano sieci wodociągowe w następujących regionach:
• Osiedle Młodych wraz z przyłączami do bloków
• Osiedle 700- Lecia
• Osiedle Parkowe
• Wymiana przyłącza do przedszkola przy ul. Poniatowskiego
• Budowa sieci w ciągu ul. Isep
• Przebudowa sieci w ciągu ul. Beskidzkiej
• Budowa sieci ul. Nimasów
• Budowa sieci ul. Boczna
Na powyższe inwestycje wydano 320 tys. złotych. W ramach remontów na bieżąco wymieniana jest także infrastruktura wodociągowa. Stare, skorodowane przyłącza z rur stalowych wymieniane są na rury PE, dzięki którym woda trafiająca do instalacji wewnętrznej jest zawsze najwyższej jakości. Wymiany odbywają się na terenie miasta bieżąco przez cały rok. W samym 2021r. wydano na ten cel blisko 700 tys. złotych.
W przypadku kanalizacji sanitarnej jest podobnie. Jako eksploatujący sieć, staramy się utrzymywać ją w należytym stanie tak, aby nieczystości nie trafiały do środowiska naturalnego. Poza ciągłą wymianą starych rur kamionkowych, PE oraz betonowych na nowe, szczelne rury PCV wykonujemy renowacje rur za pomocą technologii rękawa utwardzalnego. Na wszystkie działania związane z kanalizacją sanitarną w roku 2021 wydano 230 tys. zł.
2. Zakup samochodów specjalistycznych.
W 2021 roku MPWiK zakupiło również 3 samochody specjalistyczne, niezbędne do przeprowadzania prac - przewożenia pracowników i sprzętu.
Pierwszym z samochodów został zakupiony Mercedes Sprinter, z zabudową służącą do czyszczenia kanalizacji sanitarnej, posiadający napęd na obydwie osie. Jest on najmniejszym posiadanym we flocie pojazdem do ciśnieniowego udrażniania kanalizacji. Jego zakup podyktowany był problemami z dojazdem ciężkich samochodów ciężarowych, które w naszym górzystym terenie miały problemy z manewrowaniem. Dzięki temu zakupowi pracownicy sieci kanalizacyjnej są w stanie dojechać w większość miejsc powiatu żywieckiego, z którego odbierane są ścieki bytowe.
Kolejny samochód to Volkswagen Transporter. Służy on pracownikom sieci wodociągowej do dojazdu na miejsce pracy w terenie. Jego przestrzeń ładunkowa została zabudowana w sposób, który czyni pracę naszej załogi bardziej ergonomiczną i wydajną. Dzięki temu zakupowi możemy wysłać w teren jedną brygadę więcej, dzięki czemu prace modernizacyjne i remontowe, a także usuwanie awarii może odbywać się jeszcze sprawniej.
Ostatnim samochodem zakupionym w roku 2021 jest Volkswagen Caddy, którego przestrzeń ładunkowa została dostosowana pod obsługę kamery do inspekcji kanałów sanitarnych. Znalazł się w niej dodatkowy akumulator z przetwornicą prądu, dzięki któremu pracownicy nie muszą już korzystać z agregatu prądotwórczego aby przeprowadzić kontrolę kanałów bądź odbierać przyłącza, co znacznie usprawnia pracę.
Dzięki powiększeniu posiadanej floty o powyższe samochody możemy jeszcze sprawniej świadczyć takie usługi jak:
• Monitoring sieci kanalizacyjnej i wodociągowej;
• Udrażnianie kanałów sanitarnych;
• Naprawy sieci i przyłączy kanalizacyjnych;
• Próby szczelności kolektorów sanitarnych;
• Usuwanie awarii na sieciach wod- kan;
• Budowę oraz remonty sieci wod- kan;
• Płukanie przyłączy i sieci wodociągowej;
• Przeglądy i konserwację hydrantów;
Na powyższe samochody wydano łącznie ponad 700 tysięcy złotych.
Wszystkie prowadzone przez MPWiK inwestycje przyczyniają się do ciągłego podnoszenia jakości i standardów świadczonych usług dla klientów jak również do czynienia naszego środowiska bardziej ekologicznym.
3. Modernizację pompowni I° na terenie SUW w Żywcu.
Pompownia ta jest główną pompownia zasilającą centrum Żywca oraz pompownie obsługujące pozostałe rejony miasta.
W ramach modernizacji wymieniono 3 pompy na pompy dławnicowe typu IL200/260-22/4 produkcji Wilo, zabudowano dodatkową rozdzielnicę w której zamontowano układ zasilania dla nowych pomp. Każda pompa wyposażona została w falownik typu FC202 o mocy 22KW firmy Danfoss zabudowane w nowej rozdzielnicy. Układ sterowania wykonano w oparciu o sterownik programowalny typu EXL 10 firmy Horner z wbudowanym dotykowym panelem operatorskim. Rozbudowano istniejący system wizualizacji Asix o ekran obrazujący pracę nowych pomp.
Modernizacje pompowni wykonano w oparciu o wcześniej wykonaną koncepcje , w której wykorzystano posiadany przez MPWiK Sp. z o.o. model numeryczny sieci wodociągowej w Żywcu zbudowany w ramach projektu pt. „Inteligentny System Zarządzania Siecią Wodociągową i Kanalizacyjną”.
Nowa pompownia I° przede wszystkim zwiększyła niezawodność dostaw wody na terenie miasta poprzez użycie pomp oraz falowników tego samego typu. Zastosowanie automatycznego układu pracy pompowni pozwoliło na szybkie reagowanie na zmiany w zapotrzebowaniu na wodę w sieci wodociągowej (zwłaszcza przy załączaniu dużych odbiorców).
Docelowo po modernizacji sieci wodociągowej w mieście, pompownia przewidziana jest do pracy na wyższych ciśnieniach co poprawi komfort mieszkańców.
Na powyższe zadanie wydano 282 tysiące złotych.
Zdjęcie: Antoni Szlagor