Wydarzenia

Rozpoczęły się ferie zimowe. Przypadają one, w poszczególnych województwach, na okres od 15 stycznia do 25 lutego. To czas, kiedy na szlakach górskich i wyciągach widzimy duży ruch. Nad bezpieczeństwem osób odpoczywających w górach czuwają policjanci poruszający się na pojazdach typu quad.

 W ramach działań „Bezpieczne Ferie 2024” policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej patrolowali rejony stoku Dębowiec w Bielsku-Białej oraz rejon Wapienicy. Głównym zadaniem funkcjonariuszy na quadach jest patrolowanie górskich szlaków turystycznych oraz terenów leśnych. Policjanci kontrolują miejsca wypoczynku pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym ze szlaków górskich, m.in. poprzez eliminacje zagrożenia powodowanego przez poruszające się motocykle typu cross lub quad.

W okresie ferii zimowych policjanci oraz przedstawiciele różnych służb prowadzą działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom odwiedzającym nasze województwo. Mundurowi dbają o bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz sprawdzają miejsca zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży. Nad bezpieczeństwem na stokach, jak co roku czuwają policjanci z patroli narciarskich.

Z okresem zimowym związane są pewne specyficzne zagrożenia, których trzeba unikać, ale pamiętajmy: zdrowy rozsądek i odpowiedzialność pozwoli uniknąć nieszczęśliwych zdarzeń.

Bezpieczeństwo na drogach

Pogorszone warunki drogowe sprawiają, że kierowcy muszą szczególnie przygotować się do podróży. Wybierając się, zwłaszcza w góry, należy wyposażyć pojazd w ogumienie zimowe, a nawet w łańcuchy, wręcz wymagane na niektórych odcinkach dróg. Samochód należy również odpowiednio przygotować do trasy, najlepiej w sprawdzonym warsztacie, aby uniknąć niespodzianek w trasie, sprawdźcie jego stan techniczny oraz zadbajcie o prawidłowy sposób przewożenia dzieci. Unikajcie przekraczania prędkości i zawsze siadajcie za kółkiem trzeźwi i wypoczęci.
Celem prowadzonych przez policjantów drogówki działań w czasie ferii zimowych jest zwrócenie uwagi kierującym pojazdami na: przestrzeganie przepisów ruchu drogowego (m.in. stosowanie się do ograniczeń prędkości, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, korzystanie z pasów bezpieczeństwa, przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci), stan techniczny pojazdu, bezpieczeństwo pasażerów, stan psychofizyczny, koncentrację w trakcie prowadzenia pojazdu, w tym zagrożenia związane z korzystaniem z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Natomiast piesi muszą pamiętać o zagrożeniach związanych m.in. z nieostrożnym wejściem na przejście, w tym bezpośrednio przed jadący pojazd, korzystaniem z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię, przebieganiem przez jezdnię. Dodatkowo będą uświadamiać o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych.