Wydarzenia

O kryzysie w Domu Pomocy Społecznej w Bochni mówiła cała Polska. Sytuacja była dramatyczna, na szczęście dzięki współpracy Starosty Bocheńskiego z dyrekcją DPS i ratownikami, którzy wprowadzili w bocheńskiej placówce odpowiednie procedury, sytuację udało się ustabilizować.
Teraz Powiat Żywiecki stoi przed ogromnym wyzwaniem związanym z niepokojącymi prognozami dotyczącymi rozwoju sytuacji związanej z koronawirusem na terenie Śląskiego Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji „Ad-Finem” w Czernichowie.

Na szczęście dyrekcja ośrodka w Czernichowie, otrzymała propozycję nieodpłatnej współpracy ze Zintegrowaną Służbą Ratowniczą, której personel wspólnie z zespołem Szpitala Powiatowego w Bochni wdrażał procedury walki z koronawirusem na terenie bocheńskiego DPS.
Z informacji, które otrzymało Starostwo Powiatowe w Żywcu wynika, że placówka w Czernichowie jest już po wstępnej lustracji ośrodka przez personel ze Zintegrowanej Służby Ratowniczej.
„Potwierdzam informację, że jeden z naszych zespołów w dniu 14.04.2020r. na zlecenie dyrekcji placówki, dokonał przeglądu terenu ośrodka pod kątem wdrożenia procedur na wypadek wystąpienia ogniska koronawirusa w czernichowskim Ośrodku Opiekuńczo Leczniczym. Swoje uwagi i spostrzeżenia zawarliśmy w piśmie, które w dniu wczorajszym (15.04.2020r.) zostało wysłane do dyrekcji ośrodka i wiadomości Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żywcu. W chwili obecnej czekamy na decyzję dyrekcji, odnośnie podjęcia z nami ewentualnej współpracy i wdrożenia procedur, które w przypadku potwierdzenia zakażeń wśród pacjentów i personelu, pomogą usprawnić funkcjonowanie placówki”- mówi Dawid Burzacki, koordynator Zintegrowanej Służby Ratowniczej .

Zdjęcie: Ad Finem Czernichów