Wydarzenia
Bezdomność to trudna kwestia społeczna, która dotyka wiele osób na całym świecie. W okresie zimowym staje się jeszcze bardziej palącym problemem, gdy potrzeby bezdomnych stają się bardziej pilne. Województwo śląskie nie jest wyjątkiem w tej kwestii, a liczba bezdomnych nadal rośnie. W artykule omówimy bezdomność i świadczenie pomocy tej grupie osób w okresie zimowym na terenie tego województwa.

Według danych Urzędu Statystycznego w województwie śląskim w 2020 roku zarejestrowano 2 212 osób bezdomnych. Nie jest to jednak pełna liczba bezdomnych, ponieważ wielu ludzi korzysta z różnych miejsc tymczasowego schronienia lub noclegowni niezarejestrowanych przez urzędy. Bezdomność jest często spowodowana różnymi czynnikami, takimi jak utrata pracy, rozwód, problematyka zdrowotna czy nadużywanie substancji.

W okresie zimowym, kiedy temperatury spadają, potrzeby osób bezdomnych stają się jeszcze pilniejsze. Województwo śląskie, jak wiele innych regionów w Polsce, posiada programy i inicjatywy zapewniające pomoc w znalezieniu schronienia i dostępie do podstawowych potrzeb takich jak jedzenie i odzież.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach z dniem 1 listopada br. uruchamia infolinię o bezpłatnym trzycyfrowym numerze telefonu 987 obsługiwaną całodobowo przez służbę dyżurną Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Pod wskazanym numerem można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych na terenie województwa śląskiego.