Wydarzenia

10 października 2023 roku na terenie Nadleśnictwa Ujsoły (powiat żywiecki) odbyły się Wojewódzkie Ćwiczenia Ratownicze Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pod kryptonimem „Soła 2023”.

W ćwiczeniach brały udział wydzielone siły i środki Batalionu Centralnego Odwodu Operacyjnego: kompania gaśnicza „Soła”, sztab Batalionu Centralnego Odwodu Operacyjnego oraz Pluton Zabezpieczenia Działań „Sztabowy”. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach we współpracy z Nadleśnictwem Ujsoły.
Ogółem w ćwiczeniach wzięło udział ok. 30 pojazdów i ponad 100 strażaków.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w wyniku przypadkowego zaprószenia ognia przez turystów, doszło do pożaru poszycia leśnego w nadleśnictwie Ujsoły w powiecie żywieckim. Pożarem objęty został rejon Soblówki. Silny wiatr, wysoka temperatura i wysuszona ściółka spowodowały bardzo szybkie rozprzestrzenianie się pożaru.

Celami głównymi Ćwiczeń było określenie stopnia przygotowania sił i środków Centralnego Odwodu Operacyjnego KSRG do działań związanych z dostarczaniem wody na duże odległości w obszarze górskim oraz sprawdzenie stopnia przygotowania kadry dowódczej województwa śląskiego do prawidłowego kierowania działaniami ratowniczymi na wszystkich poziomach dowodzenia.

Celami pośrednimi ćwiczeń były:

  • doskonalenie organizacji i pracy sztabu oraz organizacji łączności podczas działań,
  • doskonalenie organizacji działań jednostek organizacyjnych PSP w ramach centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, dowództwa sztabu COO,
  • sprawdzenie procedur alarmowania i mobilności kompanii, plutonów i sekcji,
  • sprawdzenie wiedzy i umiejętności ratowników w zakresie wykorzystania, posiadanego potencjału i organizacji miejsca pracy sztabu,
  • doskonalenie wielopoziomowej struktury dowodzenia,
  • doskonalenie umiejętności analizowania danych dot. rozprzestrzeniania się pożaru w danym oddziale leśnym,
  • sprawdzenie wyposażenia ratowników, znajomości sprzętu, umiejętności jego obsługi oraz realizacji przydzielonych zadań,
  • sprawdzenie wiedzy i umiejętności ratowników w zakresie udzielania KPP,
  • sprawdzenie wiedzy z zakresu organizacji łączności radiowej na terenie akcji,
  • sprawdzenie współpracy z przedstawicielami Lasów Państwowych.

Teren ćwiczeń wizytował Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski z Zastępcą st. bryg. Mirosławem Synowcem oraz Komendantem Powiatowym PSP w Żywcu bryg. Łukaszem Węglińskim. Kierownik ćwiczeń wraz z szefem sztabu zreferowali organizację pracy sztabu. Omówili także aktualną sytuację na odcinkach bojowych.

 

opracowanie: KW PSP w Katowicach
zdjęcia: bryg. Aneta Gołębiowska KW PSP w Katowicach, ogn. Michał Fielek KP PSP w Cieszynie